Lucky Chang的軌跡

 • 郡大西南稜下對關
  • 28.73 公里
  • 20 小時 47 分鐘
  • 2,911 公尺
  • 2,930 公尺
  • 2022-11-26
  • 68 個路點
  • 上傳日期:2022-11-30
  • 下載次數:106次
 • 猴山岳下林家草厝
  • 5.63 公里
  • 3 小時 13 分鐘
  • 541 公尺
  • 461 公尺
  • 2022-11-20
  • 11 個路點
  • 上傳日期:2022-11-30
  • 下載次數:0次
 • 竹子山古道
  • 3.92 公里
  • 4 小時 38 分鐘
  • 339 公尺
  • 340 公尺
  • 2022-11-19
  • 4 個路點
  • 上傳日期:2022-11-30
  • 下載次數:0次
 • 劍龍稜下百二崁
  • 8.50 公里
  • 6 小時 28 分鐘
  • 927 公尺
  • 652 公尺
  • 2022-10-20
  • 41 個路點
  • 上傳日期:2022-10-26
  • 下載次數:3次
 • 樟之細路關刀山段(出關古道)
  • 30.48 公里
  • 8 小時 28 分鐘
  • 1,674 公尺
  • 1,765 公尺
  • 2022-10-09
  • 34 個路點
  • 上傳日期:2022-10-11
  • 下載次數:21次
 • 樟之細路八角崠段
  • 53.36 公里
  • 20 小時 10 分鐘
  • 2,630 公尺
  • 2,762 公尺
  • 2022-10-01
  • 93 個路點
  • 上傳日期:2022-10-07
  • 下載次數:27次
 • 清水金子西巒連稜
  • 30.61 公里
  • 23 小時 26 分鐘
  • 1,543 公尺
  • 2,714 公尺
  • 2022-09-09
  • 51 個路點
  • 上傳日期:2022-09-13
  • 下載次數:148次
 • 內雙溪古道。內寮古道
  • 7.74 公里
  • 3 小時 26 分鐘
  • 382 公尺
  • 334 公尺
  • 2022-08-20
  • 25 個路點
  • 上傳日期:2022-08-22
  • 下載次數:19次
 • 山海圳國家綠道:大圳與原鄉之路
  • 141.45 公里
  • 1 天 17 小時 15 分鐘
  • 4,483 公尺
  • 3,559 公尺
  • 2022-07-30
  • 115 個路點
  • 上傳日期:2022-08-22
  • 下載次數:2次
 • 山海圳國家綠道:大圳之路
  • 70.16 公里
  • 18 小時 40 分鐘
  • 1,399 公尺
  • 1,178 公尺
  • 2022-07-30
  • 46 個路點
  • 上傳日期:2022-08-07
  • 下載次數:45次
 • 大武崙。獅球嶺連走
  • 9.82 公里
  • 4 小時 8 分鐘
  • 449 公尺
  • 494 公尺
  • 2022-07-17
  • 23 個路點
  • 上傳日期:2022-07-19
  • 下載次數:12次
 • 頭寮山。石龜坑山。草嶺山
  • 7.14 公里
  • 4 小時 21 分鐘
  • 527 公尺
  • 529 公尺
  • 2022-06-25
  • 13 個路點
  • 上傳日期:2022-07-19
  • 下載次數:17次
 • 特富野古道。拉拉喀斯神木
  • 17.59 公里
  • 10 小時 19 分鐘
  • 886 公尺
  • 819 公尺
  • 2022-06-04
  • 22 個路點
  • 上傳日期:2022-07-19
  • 下載次數:28次
 • 石棹霧茶櫻之道連走
  • 4.15 公里
  • 5 小時 1 分鐘
  • 282 公尺
  • 355 公尺
  • 2022-06-03
  • 9 個路點
  • 上傳日期:2022-07-19
  • 下載次數:2次
 • 石笋古道。燦光寮古道
  • 12.12 公里
  • 6 小時 1 分鐘
  • 525 公尺
  • 514 公尺
  • 2022-07-10
  • 18 個路點
  • 上傳日期:2022-07-11
  • 下載次數:25次
 • 中正山小大屯十八分圳道
  • 14.69 公里
  • 8 小時 12 分鐘
  • 1,206 公尺
  • 953 公尺
  • 2022-05-08
  • 41 個路點
  • 上傳日期:2022-05-09
  • 下載次數:26次
 • 青年嶺。野薑花溪
  • 6.14 公里
  • 3 小時 5 分鐘
  • 567 公尺
  • 348 公尺
  • 2022-04-30
  • 13 個路點
  • 上傳日期:2022-05-09
  • 下載次數:13次
 • 水社大山
  • 12.03 公里
  • 7 小時 54 分鐘
  • 1,429 公尺
  • 1,421 公尺
  • 2022-04-24
  • 12 個路點
  • 上傳日期:2022-05-09
  • 下載次數:14次
 • 鵝公髻山下雲霧步道
  • 6.72 公里
  • 4 小時 21 分鐘
  • 758 公尺
  • 763 公尺
  • 2022-04-23
  • 22 個路點
  • 上傳日期:2022-05-09
  • 下載次數:28次
 • 東洋糖鐵嘉義北港線
  • 56.66 公里
  • 7 小時 52 分鐘
  • 244 公尺
  • 246 公尺
  • 2022-05-01
  • 25 個路點
  • 上傳日期:2022-05-09
  • 下載次數:1次